Club van 50

Wat is de Club van 50?
De Club van 50 bestaat uit personen en bedrijven die Muziekvereniging Pro Patria een warm hart toedragen in haar streven de muziekbeoefening op amateurniveau te promoten en te ontwikkelen. De doelstelling van de Club van 50 is het verlenen van financiële steun aan de muziekopleiding van de jongste leden van Pro Patria (TOPP) en aan bijzondere projecten binnen de vereniging. De Club van 50 is van start gegaan op 1 januari 2002. De leden nemen deel door middel van een contributie van € 50,00 per jaar. Vanwege de continuïteit streven wij naar een deelname voor minimaal twee jaar.

Ook u kunt zich aansluiten bij de Club van 50!!
De leden van de Club van 50 worden op verschillende manieren bij het verenigingsleven van Muziekvereniging Pro Patria betrokken. Daarnaast geven wij u de mogelijkheid uw naam of de naam van uw bedrijf op een aantal plaatsen te tonen. Bijvoorbeeld op deze internet site.

Waar wordt u bijdrage aan besteed? 
De belangrijkste doelstelling van de Club van 50 is het stimuleren en steunen van de opleiding van jonge muzikanten (TOPP). Zij vormen de basis van de muziekvereniging en een goede muzikale opleiding is een vereiste voor het bereiken en in stand houden van een goed muzikaal peil voor de gehele vereniging. De inkomsten van de Club van 50 gaan dan ook jaarlijks voor 60% naar de jeugdopleiding.
Voor het resterende bedrag wordt ieder jaar opnieuw gekeken naar een specifiek doel binnen de vereniging. Hierbij valt te denken aan een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe instrumenten of nieuwe uniformen; tevens is het mogelijk bij te springen bij tegenvallers rondom gebouw en materiaal van de vereniging of bij de organisatie van een voor de vereniging belangrijk evenement.

U wilt meedoen? Of u wilt meer informatie? 
Dat kan. Stuur dan een e-mail naar info@mvpropatria.nl .