80 jaar Pro Patria – Een overzicht in vogelvlucht

(klik hier voor de video 75 jaar Pro Patria)

De Dubbeldamse Oranjevereniging wilde zich graag verzekeren van de medewerking van een muziekkorps bij festiviteiten die door haar zouden worden georganiseerd. Als gevolg van dit verzoek werd een clubje mensen gevonden die bereid waren een muziekvereniging in Dubbeldam op te richten. Het resultaat: op 12 oktober 1936 werd ’tamboer en pijperkorps Pro Patria’ opgericht. Het instrumentarium bestond uit trommels en fluiten. En de naam betekent “voor het vaderland”.

Op de eerste Koninginnedag na de oprichting (31 augustus 1937) vond het eerste optreden plaats. Het uniform bestond uit een wit overhemd en stropdas, een zwarte broek en een kepie.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het korps door gebrek aan repetitieruimte genoodzaakt om te repeteren in werkplaatsen en boerenschuren. Dit kostte leden, maar de uitbreiding van Dubbeldam zorgde na enige tijd gelukkig voor een toevoer van nieuwe leden. Ook leverde het vanaf 1954 een goede repetitiegelegenheid op, namelijk het verenigingsgebouw ‘De Schuur’.

De regelmatig terugkerende optredens waren, naast de nationale feestdagen, ook de landelijke Pijperdagen waar talloze tamboer- en pijperkorpsen samen musiceerden. Door de grote aanwas van jeugd werd besloten om een aparte jeugdgroep op te richten. Jong Pro Patria, opgericht 17 juni 1961, startte met ongeveer twintig leden.

In de daarop volgende jaren verzorgde Pro Patria diverse optredens; er werd zelfs in België en Frankrijk opgetreden. In 1966 werd het uniform voor de senioren vervangen. Een blauwe broek met gouden bies, rood jasje, wit overhemd, zwarte stropdas en een blauwe pet met witte pluim werd het nieuwe uniform. De korpsnaam was inmiddels veranderd in tamboer-, pijper- en trompetterkorps, maar als rond 1974 het aantal fluitisten tot nul gereduceerd is verandert de korpsnaam in tamboer- en trompetterkorps.

Intussen verhuisde de vereniging naar een andere repetitieruimte. Vanaf 1968 kregen we met muziek- en zangvereniging O.B.K. en K.N.A. gebouw ‘De Kooi’ toegewezen. Vanaf 1997 is Pro Patria eigenaar van het gebouw; O.B.K en K.N.A. bestaan inmiddels niet meer.

Aan het instrumentarium werden diverse nieuwe koperen blaasinstrumenten toegevoegd en ook bij het slagwerk vond regelmatig uitbreiding plaats. Naast de ritmische slagwerkinstrumenten kwamen er ook melodische slagwerkinstrumenten, zoals een xylofoon en marimba. Op 30 april 1978 presenteerden Pro Patria en Jong Pro Patria zich in een geheel nieuw uniform. Pro Patria in een zwart gala uniform met geel afgezet en een zwarte kolbak met gele pluim; in april 1983 kwam hier nog een show/zomer uniform bij: een gele blouson met zwarte baan en een hoed met gele rand. Jong Pro Patria presenteerde zich in een zwarte broek, een zwart/gele cape (door ouders gemaakt), zwarte hoed met gele rand. In april 1986 kwam ook hier een show/zomer uniform bij: een geel/zwarte blouson en een zwarte hoed met gele bies en gele pluim.

Jong Pro Patria was intussen een graag geziene gast in Nederland, België en Duitsland. In 1986 vierden zij het 25-jarig bestaan met een jeugd muziekspektakel in de wijk Dubbeldam.

Op 30 april 1991 werden opnieuw de uniformen vervangen. Voor de senioren werd dit een gala uniform: donkerblauwe broek met bies, wit jasje, witte shako met blauw/witte pluim en witte schoenen. Het showtenue bestond uit een witte blouson met groene banen en op de shako een wit/groene pluim. Voor de junioren werd het een donkerblauwe broek met blauwe bies, blauwe blouson met witte banen, zwarte hoed met blauwe band en witte pluim en witte schoenen.

Een van de hoogtepunten voor het showkorps was een optreden in maart 1994 in het Spaanse Castellon de La Plana. Hier trad Pro Patria op enkele achtereenvolgende dagen op met muziekgezelschappen uit Engeland, Duitsland, Zwitserland en Spanje.

Voor leden die niet meer met het showkorps op pad wilden, werd de Stageband opgericht op 23 februari 1995. Zij repeteerden op donderdagavond onder het motto ‘op een gezellige manier een goed stuk muziek ten gehore brengen’. In 2009 werd de Stageband opgeheven, omdat het aantal spelende leden te klein was geworden om op verantwoorde wijze door te gaan.

Tijden veranderen en daarmee ook de vorm van vrije tijdsbesteding. Vandaar dat in 2002 besloten is om het showkorps om te vormen tot zittend “amusementsorkest”. Geen taptoes en urenlange optochten meer met de daarbij behorende show- en marsrepetities. Deze koersverandering had het beoogde effect. Vanaf dat moment mochten we weer regelmatig nieuwe muzikanten begroeten.

In 2006 werd ook Jong Pro Patria omgevormd tot zittend orkest. De naam veranderde in TOPP  (Toekomst Orkest Pro Patria). Jeugdige muzikanten worden bij TOPP opgeleid om op enig moment de overstap naar het orkest te kunnen maken, maar wie langer bij TOPP wil blijven spelen blijft daar van harte welkom.

In 2016 beleefden we een nieuw hoogtepunt: Pro Patria bestond 80 jaar. We zijn blij dat we op 1 oktober van dat jaar met een goede bezetting een mooi concert hebben kunnen verzorgen. Bij TOPP kunnen we nog flink wat aanwas gebruiken, maar wellicht hebben het pBone project en het jubileumconcert voor een positieve impuls gezorgd.

Als vereniging zeggen we met veel enthousiasme: OP NAAR DE 90!!