Instrumentenonderhoud en ledenvergadering

21 november 2016

Op maandagavond 21 november werd er door de orkestleden niet gerepeteerd, maar stonden er 2 andere onderwerpen op de agenda: bijscholing over het onderhoud van blaasinstrumenten en de algemene (najaars)ledenvergadering.

Tijdens het eerste deel van de avond werd door Peter Groenewegen van Dal Segno (Sliedrecht) uitleg gegeven over het onderhoud van koperen blaasinstrumenten en saxofoons. Gedeeltelijk bekende informatie, maar voor sommigen toch ook een openbaring als je hoort wat er allemaal bij het gebruik en het onderhoud van muziekinstrumenten fout kan gaan. Veel nuttige tips en hopelijk zorgen die tips ook voor minder onderhoudskosten voor de vereniging. Heb je deze bijeenkomst gemist? Bij Ronald Stam is informatie op papier verkrijgbaar en uiteraard kun je door diverse leden bijgepraat worden.

Na een korte pauze werd de avond voortgezet met de najaarsledenvergadering. Hierin werd teruggeblikt op een succesvol jubileumjaar, waarin we ons 80-jarig bestaan hebben gevierd. Met uiteraard als hoogtepunten het pBone project en het concert op 1 oktober in de hal van Sporting Delta. Verder is de begroting voor het kalenderjaar 2017 aan de leden gepresenteerd en zijn een aantal plannen voor het nieuwe jaar besproken. Ook daarin willen we ons uiteraard graag weer diverse malen aan het publiek presenteren. Aan de leden werd een oproep gedaan om hieraan toch vooral een actieve bijdrage te leveren en alle ideeën te delen met bestuur en technische leiding.

Na de traditionele rondvraag was het tijd om aan de bar nog even terug te blikken op een nuttige en informatieve avond.